Türkçe İngilizce Almanca Rusça Azerice Arapça Arapça Arapça

Sintigrafi

Celal Bey 0532 426 5070 arayabilirnisiniz.

 

 

SİNTİGRAFİ NEDİR? Bir çok organın incelenmesi için kullanılan tıbbi görüntüleme tekniğidir. Sintigrafi çekilmeden kısa bir süre önce veya bazı durumlarda çekim sırasında hastaya düşük doz, zararsız, tıbbi özelliği olan radyoaktif bir madde enjekte edilir. Bu ilacın vücudunuzda dağılmasını gama kamera cihazı altında statik, dinamik veya SPECT teknikleri ile görüntülemek mümkündür. Bu şekilde elde edilen görüntüye sintigrafi denir.

SİNTİGRAFİ PRENSİBİ NEDİR? Sintigrafinin prensibi, insan vücudundaki hücrelerin metabolizmaları ve biyolojik aktivitelerine giren radyoaktif maddelerin kullanılmasına dayanır. Bu sayede, teşhis amaçlı sintigrafi isimli “fonksiyonel görüntü” elde edilir. Sintigrafi  hizmeti verirken gama kamera isimli bir görüntüleme cihazına ihtiyaç vardır. Gama kamera radyasyon yaymaz. Sintigrafi bir çeşit görüntüleme ve film çekimidir.

TİROİD SİNTİGRAFİSİ Sintigrafi, tiroid'in hücrelerini bir arada gösteren "ilaçlı" bir filmdir. Teknesyum isimli bir radyoaktif maddenin damar yolundan verilmesinden yaklaşık 20 dakika sonra gama kamera isimli bir cihaz ile çekilir. Çoğunlukla, renklidir ancak siyah beyaz çekilse de aynı amaca hizmet eder.  Sadece fonksiyonu olan tiroid hücreleri bu filmde görünür.

ZARARLI MIDIR? Kullanılan radyoaktif maddenin (ilacın) insan sağlığına zararı yoktur, hastaya verilen radyasyon, basit bir akciğer filminden dahi daha düşüktür.  Bu ilaç, gerek hastaya gerekse çevresine zararlı değildir ve bu maddelerin temini ve kullanımı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca sıkı sıkıya denetlenmektedir. Ayrıca, allerji yapmaz. Sintigrafi çekiminden önce veya sonra hastaların tecrit edilmesi, diğer insanlardan uzak durmasının tavsiye edilmesi bilimsellikten uzak bir abartıdır.

TEKNİK DONANIM Çekilmek istenen organa, sintigrafiye ve kullanılan radyoaktif maddeye göre gama kameraya “kolimatör” isimli bir parça eklenmek zorundadır. Örneğin, tiroid sintigrafisi için “pinhole” isimli huni benzeri bir ucu olan kolimatör kullanılır, aksi halde başka kolimatör kullanılarak elde edilen görüntü istenilen kalitede olmaz.

UZMANLIK Sintigrafi, deneyimli nükleer tıp uzmanı tarafından yorumlanmalıdır. Sintigrafi, bilgisayarla otomatik olarak değerlendirilen bir “film değil”dir. Nükleer Tıp Uzmanı olmayan kişilerin sintigrafi çekip rapor yazması gerek T.C. Sağlık Bakanlığı gerekse  Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yasaklanmıştır; buna rağmen bazen bu şekilde rapor yazıldığına tanık olabiliyoruz. Sintigrafi yorumundaki bir hata bazen hastanın gereksiz yere ameliyata alınmasına neden olduğu gibi bazen var olan bir hastalığın “gözden kaçırılmasına” da neden olabilir.

SOĞUK-ILIK-SICAK NODÜL Sintigrafide kullanılan radyoaktif maddeyi nodül dışı tiroid dokusundan daha fazla tutan nodüle sıcak (hiperaktif) nodül denir. Sintigrafide kullanılan radyoaktif maddeyi nodül dışı tiroid dokusundan daha az tutan nodüle soğuk (hipoaktif) nodül denir. Sintigrafide kullanılan radyoaktif maddeyi nodül dışı tiroid dokusu ile aynı oranda tutan nodüle ılık (normoaktif) nodül denir. Tüm nodüllerin kanser çıkma olasılığı %5-6 iken soğuk nodülün kanser çıkma olasılığı %25'tir.

ÖNEMLİ Sintigrafinin verdiği bilgileri ultrasonografi veremediği gibi ultrasonografinin verdiği bilgileri sintigrafi veremez. Her ikisi de çok değerli, birbirini tamamlayan bilgiler verir, biri diğerinin yerini tutmaz. Sintigrafi ile kanser tanısı konulamaz, nodülün kanser olup olmadığı anlaşılamaz. Soğuk nodül, muhakkak kanser demek değildir.