Türkçe İngilizce Almanca Rusça Azerice Arapça Arapça Arapça

PET,Pozitron Emisyon Tomografisi

 

 

PET, insan vücudundaki organ ve dokuların metabolik eğilimlerini belirleyen ve son yıllarda ülkemizde de hızla yaygınlaşan  güvenilir bir  görüntüleme yöntemidir.

Glukoz gibi basit şeker bileşenleri, pozitron ışıması yapan ve dokuda sinyal oluşturan sıvı madde haline dönüştürülerek damar yolu ile hastaya enjekte edilir.

PET cihazını çepeçevre saran ve detektör olarak adlandırılan algılayıcılar, dokulardan oluşan bu sinyalleri toplayarak kaydeder.

Kaydedilen bu sinyaller elektronik ortamda bilgisayarlar aracılığı ile görüntüye dönüştürülür.Bu şekilde vücuttaki normal ve anormal (metabolik fonksiyon bozukluğu gösteren dokular) bölgeler üç boyutlu olarak görüntülenir.

 

PET / CT : PET tetkiki sonrasında vücudun bilgisayarlı tomografik tetkiki yapılarak yine üç boyutlu olarak görüntüler elde edilir. PET incelemesinde anormal olarak izlenen bölgenin tomografik görüntüde vücuttaki hangi organ veya yapıya ait olduğu, yani anatomik yerleşimi belirlenir.