Türkçe İngilizce Almanca Rusça Azerice Arapça Arapça Arapça

Guatr və Tedavisi

 

Tiroid bezinin ümumi olaraq böyümüş olduğu vəziyyətlərə guatr adı verilir. Guatr ən tez gıdalarla alınan iyot maddəsinin qeyri-kafi olmasına bağlı olaraq inkişaf edər. Ölkəmizdə xüsusilə Qaradəniz bölgəsində iyot maddəsi nisbətən az olduğuna görə bu bölgələrdə guatra sıx rastlanır. Daha az alınan iyodu daha yaxşı bir şəkildə istifadə etmək üçün bir mənada depolarını büyütmek şəklində özetlenebilecek bu guatr şəkli, əlavə olaraq iyot alınmasıyla (sıxlıqla iyotlu süfrə tuzu şəklində) özbaşına düzelir. Digər guatr şəkilləri isə tiroid bezi içində kütləvi oluşumlarına və ya digər bəzi səbəblər bağlı oluşabilir